Source Translation
Blueprint Blauwdruk
Decoration Decoratie
Goals Doelen
Guest Bezoeker
load laden
mod mod
Paths Paden
Profit Winst
rating beoordeling
Rides Attracties
Topiary Sierstruik
Total Totaal