Source Translation
Blueprint Plán
Car Vozík
Coaster Dráha
Drop Spád
Entrance Vstup
Grid Mřížka
Guest Návštěvník
Hauler Dopravce
Janitor Správce
Maintenance Údržba
Path Cesta
Ride Atrakce
Staff Zaměstnanci
Track Dráha
Train Kolejka
Zone Zóna